In 1988 werd de Stichting Aduard Promotion 1992 opgericht, een stichting die zich onder meer ten doel stelde het achthonderd jarig bestaan van Aduard in 1992 te herdenken en te vieren.

In 1992 is op een uitbundige wijze het 800 jarig bestaan van Aduard gevierd waarbij het historisch openluchtspel de topattractie was. Bijna iedere inwoner van Aduard heeft op de een danwel andere wijze een bijdrage geleverd aan het jubileumjaar 1992.

Bij de meeste inwoners is ook het boek “ Een klooster, drie dorpen 1192-1992” aanwezig en velen beschikken over de toen gemaakte videobanden met een overzicht van alle activiteiten in het jaar, het openlucht spel en de taptoe.

Een aantal inwoners met fotografie als hobby hebben destijds samen alle activiteiten, die gedurende het gehele jaar hebben plaats gevonden vastgelegd op de gevoelige plaat en een drietal fotoboeken gevuld.

Inspirerend voor hen, die het in 1992 niet hebben meegemaakt en een feest van herkenning voor hen die er bij waren tijdens de activiteiten in het kader van het 800 jarig bestaan van Aduard.

De drie fotoboeken in mijn beheer verdienden het dat een ieder deze kan zien!

Ursula Veldsema heeft alle foto’s gedigitaliseerd en daarmee zijn ze allemaal voor iedere geïnteresseerde te bekijken en desgewenst af te drukken.

Wellicht leidt het tot ideeën voor 2017 als Aduard het 825 jarig bestaan gaat vieren!

De overige nog beschikbare gegevens van de viering van het 800 jarig bestaan zullen de komende tijd worden toegevoegd aan deze site.

De stichting is opgeheven nadat de resterende financiën zijn besteed aan een aantal Aduarder verenigingen en een grote bijdrage voor de realisering van het Aduard 800 pad!

Jan Oomkes, in 1992 voorzitter van de Stichting Aduard Promotion 1992, in de volksmond Aduard 800.